"न्यागि ची" -कविता: नरेन्द्र खालिङ(मलिमलाल) - दुधकोशी खबर

“न्यागि ची” -कविता: नरेन्द्र खालिङ(मलिमलाल)

“न्यागि ची” -कविता: नरेन्द्र खालिङ(मलिमलाल)

घ्यार्ङना अअमङ म्युल्यु
उसेन्या भ्योरि क्युमिन ल्यु

अतापोङ अनेस –
मरि पिलु झेँउ:पो चिहेङ
चिमुना छपनावि सनुव्यापो नर्म्या
तुङु अताप अ्याङ ,
इदोङ्खङान ओदि मङा अताप अ्याङ !

उफ ! खसु वोङ्प्या
हेबे थानखना त्य नर्म्या ?

न्वाम अ्वाप्त्युका ल्यो घ्याममिमसम्
वय वोङाम अ्या न्वामल्योङ पेत्खात्नुमसम् ?

ख्योले अ्या इक नेस रक्किन नेगिची खप्कि
तु म्योल म्युकिन तुङ्कि

इक मसल्याम नेकखप्या घ्रङ:दु हप्कि
अनम चु मोत्याम च्यरि:बि ह्योकप्यकि
झ्योक मुक्दे बय :बि वास छ्वाम्कि
संसद कम:बि रिसिव्या,आयसा म्युकि !

मना,
बैँ पो उधोङ अ्या
यलम्बर पो उशिर फुक्कि !…

(नोट: नरेन्द्र(मलिम्लाल) समाजको यथार्थबादी, चिन्तनशिल रुपमा कबिता, लेख लेख्दै आइरहनु भएका छ्न । यो कबिता खालिङ भाषामा लेखित (न्यागि चि- नागी छ्याङ)मा आधारित छ। हाल दक्षिण कोरिया)

तपाईको बिचार

सम्बन्धित खबर