(अम्याम मम्खतु)/गजल:प्रकाश खालिङ - दुधकोशी खबर

(अम्याम मम्खतु)/गजल:प्रकाश खालिङ

प्रकाश खालिङ/गजल:(अम्याम मम्खतु


मरि घ्वल्प्या व्यो थ्वाप, कब थ्योङ, कोरो थ्योङ युन्याम मम्खतु ।
उसेन्या धाम त्यु सेन्दु ल्यो थ्योङ, साङ्गर थ्योङ अम्याम मम्खतु ।

न्वम रेइ, रोक्तोकोम ल्याई, व्यो ये, प्रेङ्म्या प्रेङख, झुङ केल्लो
देलकम वि म न्युन्या ग्यो माङलोम् म्या हि रि दिन ह्याम मम्खतु ।।

न्वम हेम्द्दु, चङम्या ब्रोक्प्या जेई, किरिम्या जेनु, म्युन्ध्युम ल्याइनु
युन्याम कु वि, लेल म्युतो दु लका कम अवान्प्या थुन्याम मम्खतु।।

अ चु सेन्दु भ्योल स्यो अवाई, दुङ ख्वाई, थोची अय इरिक्त्योकी
दिस्या न्याम ख्योले अय दन्खन्य महिप्या तुबा ङ ल्याम मम्खतु।।

उकेती दोदि भम ङिङ, म्यान्युब्या जे, ङिङ वास ह्वाई ग्योमिम
वास शिल छवाम्नु हेलो वास ख्वाम्बी अपिप अम्याम मम्खतु।।

मरि घ्वल्प्या व्यो थ्वाप, कब थ्योङ, कोरो थ्योङ युन्याम मम्खतु ।
उसेन्या धाम त्यु सेन्दु ल्यो थ्योङ, साङ्गर थ्योङ अम्याम मम्खतु ।।

(नोट: प्रकाशित साहित्य खालिङ राईहरुको भाषामा लेखित गजल हो । गजलकार प्रकाश खलिङ फल्ले वास विकास समितिको केन्द्रिय समिती सदस्य हुन ।)

तपाईको बिचार

सम्बन्धित खबर