बालकृष्ण खाणलाई धरौटीमा छाड्न उच्च अदालतको आदेश - दुधकोशी खबर

बालकृष्ण खाणलाई धरौटीमा छाड्न उच्च अदालतको आदेश

dGqL vfF0f ?kGb]xL, & j}zfv M u[xdGqL afns[i0f vfF0f a’waf/ u[x lhNnf ?kGb]xLsf] ltnf]Qdfl:yt cfˆg} lgjf;df kqsf/ e]63f6 sfo{qmddf kqsf/;Fu s’/f ub]}{ . tl:a/M lg/f uf}td÷/f;;

काठमाण्डाै । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाणलाई धराैटीमा छाड्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएकाे छ ।

आज बिहीवार उच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्णराम काेइरालाकाे इजलासले खाणलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । यो प्रकरणमा खाणको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएपछि काठमाण्डौ जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी उच्च अदालतले ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएकाे हाे । धरौटी बुझाएपछि खाण सात महिनापछि छुट्नु हुनेछ ।

यसअघि उच्च अदालत पाटनमा दुई जना न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि सुनुवाइ आजका लागि सारिएको थियो । जिल्ला अदालतको आदेशबमोजिम थुनामा रहेका खाणलाई छाड्ने विषयमा गएको मङ्सिर १५ गतेको सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलबीच राय बाझिएको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खाण गएको वैशाख २७ गते पक्राउ पर्नुभएको थियो ।

आदेशकाे पूर्णपाठ–

तपाईको बिचार

सम्बन्धित खबर