सोलुका गाई भैंसीमा लम्पी स्किन रोग, कृषक चिन्तित - दुधकोशी खबर

सोलुका गाई भैंसीमा लम्पी स्किन रोग, कृषक चिन्तित

  • Dudh Koshi २०८० जेठ २८ आइतबार १३:५४:४९
SofK;gM n+sL l:sg /f]usf sf/0f sflndf6L ufp“kflnsfdf Ps ls;fgn] kfn]sf] uf]?df zl// e/L b]lvPsf] kmf]sf . tl:a/M ljKnj dxh{g÷sflGtk’/ .

सोलुखुम्बु । जिल्लाका कृषकले पाल्दै आएको गाईभैँसीमा लम्पी स्किन रोग देखापरेको छ ।  केही दिनदेखि थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका र नेचासल्यान गाउँपालिकामा बढि मात्रामा  लम्पी स्किन रोग देखा परेको हो । जिल्लामा दुई सयभन्दा बढी गाईभैँसीमा यो रोग देखिएको बताइएको छ ।
थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको जुबु देउसा , नेचासल्यानको सबै वडामा यो रोगको संक्रमण बढ्न थालेको जुबुका रेस कुमार बस्नेतले गुनासो गर्नुभयो ।
गाईभैँसीमा यो रोगदेखापरेमा उच्च ज्वरो आउने, दानापानी कम खाने, दूध उत्पादन घटाउने, छालामा एकदेखि पाँच सेन्टिमिटरको साह्रो गोलो गिर्खा देखिने, थुतुनो, ओठ, मुख र नाकभित्र घाउ देखिने, आँखा र नाकबाट अत्यधिक मात्रामा तरल पदार्थ आउने, ¥याल काढ्ने, लिम्फनोडहरू सुक्ने जस्ता लक्षण देखा परेको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाका पशु शाखाले जनाएको छ ।
संक्रमित गाईवस्तुको ओसारपसारबाट, सामुदायिक चरन क्षेत्र तथा दाना एवं पानी खाने ठाउँबाट, प्राकृतिक वा कृत्रिम गर्भाधानबाटयो रोग सर्ने गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

तपाईको बिचार

सम्बन्धित खबर